Nadzór przyrodniczy - Modernizacja czaszy dwóch śródlesnych zbiorników Nadleśnictwo Gromnik, Leśnictwo Bistuszowa
biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy