Linki

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/upul

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy

http://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/zasady-hodowli-lasu-dokument-w-opracowaniu/view

http://rmikusek.pl/

https://www.facebook.com/ptasie.horyzonty/

https://dlaprzyrody.org.pl/

http://www.smallgis.pl/

http://www.geomatyka.lasy.gov.pl

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

http://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody

http://www.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy