Linki

http://www.smallgis.pl/

http://www.geomatyka.lasy.gov.pl

http://www.unigis.uj.edu.pl

http://cdr.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=112

 - LISTA DORADCÓW  LEŚNYCH stan na 30 I 2009


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy