Inwentaryzacja przyrodnicza

Waloryzacja przyrodnicza

Monitoring botaniczny

Monitoring zoologiczny, w tym min. (entomologiczny, herpetologiczny, chiropterologiczny)

Monitoring ornitologiczny

Inwentaryzacja ornitologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna

Nadzór przyrodniczy/środowiskowy

W latach 2011-2013 Firma zrealizowała nadzór przyrodniczy na trzech odcinkach budowanych dróg ekspresowych: S8, S17 i S19, modernizacją rzeki Strug.

W latach 2012-2014 Firma realizuje nadzór przyrodniczy na budowe gazociągów relacji:Szczecin - Lwówek i Gustorzyn Rembelszczyzna

Obecnie FIrma realizuje nadzory przyrodnicze/środowiskowe na 8 inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. 

Oferujemy prowadzenie nadzoru przez specjalistów przyrodników posiadających doświadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy

Przed przystąpieniem do Nadzoru oferujemy wykonanie przedrealizacyjnej  inwentaryzacji Przyrodniczej dla stanu " zerowego"

Oferujemy usługi ochrony czynnej roślin i zwierząt w trakcie budowy dróg, modernizacji kolei,oraz innego typu obiektów liniowych/ infrastrukturalnych oddziaływujących bezpośrednio na środowisko naturalne w celu zapobiegania lub minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na to środowisko .

Wykonujemy projekty wygrodzeń zabezpieczających płazy przed wtargnięciem na teren budowy.

 Wykonujemy wygrodzenia zabezpieczające płazy przed wtargnięciem na teren budowy oraz zapewniamy biezące odławianie płazów z terenu likwidowanych siedlisk oraz terenu budowy.

 


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy