W zakresie Inżynierii Środowiska świadczymy  następujące usługi:

Raporty oddziaływania na środowisko

Nadzór i kontrola  inwestycji w zakresie Ochrony Środowiska

Ekspertyzy Przyrodnicze ( Botanika, Ornitologia, Zoologia )

Oceny oddziaływania farm wiatrowych na  ptaki oraz nietoperze.

 


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy