W zakresie Inżynierii Środowiska świadczymy  następujące usługi:

Raporty oddziaływania na środowisko - część dotyczącą przyrody ożywionej

Nadzór i kontrola  inwestycji w zakresie Ochrony Środowiska - Nadzory przyrodnicze i środowiskowe

Ekspertyzy Przyrodnicze ( Botanika, Ornitologia, Zoologia )

Inwentaryzacje dendrologiczne  wraz z projektem nasadzeń. 

 Projekty kompensacji przyrodniczej.


biodata.com.pl - uproszczone plany urządzenia lasu, raport oddziaływania na środowisko, operaty dendrologiczne, gis, monitoring przyrodniczy, ekspertyzy przyrodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy