Pomiary GPS

Firma  specjalizuje się w pomiarach GPS dla leśnictwa a  przede wszystkim

Ø      Dla corocznej aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej

Ø      Bieżącej ewidencji czynności gospodarczych  w nadleśnictwie

Ø      Ewidencji infrastruktury nadleśnictwa

 

Oferujemy również pomiar:

 

Ø      Powierzchni zasiewu oraz upraw rolnych

Ø      Lokalizacji drzew i krzewów w celu Inwentaryzacji Dendrologicznej.

Ø      Zajmujemy się również pozyskiwaniem innych precyzyjnych danych przestrzennych dla systemów GIS/SIP