Wykonywana zgodnie ze standardem wg. :

 Zarządzenia nr 74 w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach. (IP-0411-114/01). z późniejszymi zmianami.